Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các đơn vị trong Trường về việc phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu kể từ ngày 01/11/2012 để các đơn vị thuận tiện xin ý kiến chỉ đạo và liên hệ công tác.
File đính kèm:
Tải xuống file này (Phan cong nhiem vu trong BGH.pdf)Phan cong nhiem vu trong Ban Giam hieu614 Kb
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 28 Tháng 11 2012 15:28 )