خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn

KHCN :: Mới cập nhật

Trang chủ NGHIÊN CỨU

Hướng dẫn quyết toán kinh phí đề tài, dự án các cấp năm 2011

Thực hiện công văn số 890/MĐC-KHCN ngày 27/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc "Yêu cầu báo cáo thực hiện và quyết toán kinh phí đề tài, dự án cấp Nhà nước, Bộ năm 2011.

Theo kế hoạch thực hiện các đề tài, dự án KHCN cấp Nhà nước và cấp Bộ năm 2011, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện đề tài, dự án KHCN năm 2011 trong khoảng thời gian từ ngày 25/11÷10/12/2011. Các chủ trì đề tài cần đóng các sản phẩm thành quyển báo cáo, gồm: báo cáo kết quả thực hiện đề tài (các chuyên đề); các bài báo, báo cáo khoa học (nếu có),... nộp cho phòng KHCN trước ngày 25/11/2011.

Để chuẩn bị các thủ tục, chứng từ có liên quan đến chi tiêu kinh phí được cấp năm 2011 của đề tài (dự án) để làm hồ sơ quyết toán. Thời hạn quyết toán kinh phí từ ngày 01/12÷20/12/2011. Yêu cầu về hồ sơ quyết toán kinh phí đề tài năm 2011 xem tại các biểu mẫu đính kèm

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 11 2011 15:35 )